Rahvameditsiini tunnustati kui kultuurilist identiteeti

Kombucha, nagu me teame seda tänapäeval, vajus põhimõtteliselt selgusetusse - ajajoont lugudest või ajaloolistest kirjeldustest, kus räägiti spetsiifiliselt „maagilistest surematuse eliksiiridest“, on kirjalikul kujul raske leida. Ometi on leitav holistlik tervise idee, kui üldine mõte pikaealisusest, maakogukondades Aasiast Euroopani ning tänapäeva Põhja-Aafrika aladelt, sealhulgas ka tänapäeva Lähis-Idas. Need elustiilid tuginesid suulisele traditsioonile, et õpetada üldist tervislikku elustiili selle asemel, et toetuda „ravimitele“ ja teistele individuaalsetele ravitsemistele, mida harrastatakse meie tänapäeva tervishoius. Sel perioodil hakkas esile tõusma rahvameditsiin kui kultuuriline identiteet.

Enamus juhtudel hõlmas rahvameditsiin ravimtaimede kasutamist, dieedi tuge ning kehaenergia või mõnd muud terviklikku lähenemist tervisele. Rahvameditsiini teooriad ja praktikad on kõvasti mõjutatud ametliku meditsiini süsteemidest ning tihti oli praktiline pool seotud institutsionaliseeritud ravikorraga nagu ajurveeda või hiina meditsiin.